Vinkelbygget på Torshov i Oslo

Maksimal utnyttelse av verneverdig skole med minimal bruk av ressurser